INFO | TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA

Vanaf 01/07/2022 wijzigen enkele maatregelen in verband met tijdelijke werkloosheid corona.

Het bedrag van je uitkering gaat opnieuw 65% van het geplafonneerd loon bedragen in plaats van 70%.

De toeslag van 6,10 € per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona wordt afgeschaft.

De bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid bedraagt opnieuw 26,75% in plaats van 15%.

De vrijstelling voor het indienen van een stempelkaart voor tijdelijke werkloosheid (C32A) blijft behouden tot 31/12/2022.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan echter nog steeds worden ingeroepen:

  • Als de werknemer niet arbeidsongeschikt is, maar in quarantaine of in isolatie moet gaan als gevolg van het coronavirus en niet kan telewerken.
  • Als de werknemer voor zijn kind moet zorgen na de sluiting van de crèche of de school of als het kind in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken.

Dien bij een eerste aanvraag om tijdelijke werkloosheid een “c3.2 werknemer” in met een C1-formulier

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen (aantal vereiste werkdagen tijdens een referentieperiode) worden geschrapt.

Scans en fotokopieën voor de samenstelling van je werkloosheidsdossier worden aanvaard tot 31/12/2022.

Een Plaatselijke werkloosheidsdienst vinden !