[KUNSTENAARSSTATUUT] Gedeeltelijk einde van de Corona-steunmaatregelen

Beste leden met het “kunstenaarsstatuut”,

Terwijl de gevolgen van de gezondheidscrisis nog steeds zwaar doorwegen voor de cultuurwerkers, heeft de regering zopas twee steunmaatregelen voor de creatieve en culturele sector afgeschaft.

Dit betekent vanaf 1 oktober:

  1. Het EINDE VAN DE BEVRIEZING VAN DE “KUNSTENAARSSTATUTEN”

Werkloosheidsuitkeringen zijn opnieuw degressief. De statuten moeten opnieuw worden verlengd. Geen paniek, wij van het ABVV hebben ons voorbereid op deze mogelijkheid. Alle informatie over dit onderwerp vind je hieronder.

  1. Het EINDE VAN DE TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

Het voorlopige recht op volledige werkloosheid voor kunstenaars en technici die niet over voldoende prestaties beschikken om voor de algemene regeling in aanmerking te komen, maar die 10 prestaties of 20 werkdagen hebben kunnen aantonen, eindigt eveneens.

Wat met de verlengingen van de statuten?

Wij verwachten geen problemen met de verlenging van de statuten.

Waarom ?

Omdat de RVA het statuut automatisch zal verlengen op basis van een programma dat 3 artistieke of technische prestaties opspoort in de referentieperiode van 13/03/2019 tot 30/09/2021.

Bovendien mogen de prestaties die voorheen al gebruikt werden om het statuut te hernieuwen opnieuw gebruikt worden.

De verjaardag van alle “kunstenaarsstatuten” wordt voortaan gelijkgezet op 01/10 van elk jaar. Dit zal zo blijven tot een hervorming of een andere gebeurtenis hierin verandering brengt.

Wat moet je doen?

Vraag geen afspraak om je aanvraag in te dienen.

Ongeveer 80% van jullie is reeds opgenomen op een lijst van vernieuwde leden of wordt er binnenkort in opgenomen via een geautomatiseerde procedure. Iedereen krijgt begin oktober een niet-degressieve uitkering en de dossiers zullen allemaal voor 1 november worden ingevoerd. Niettemin hebben we enkele dossiers geïdentificeerd die handmatig moeten worden vernieuwd. We zullen dus individueel contact opnemen met elk lid voor wie dit het geval is.

Weet dat het ABVV het absoluut oneens is met het abrupte einde van de sociale beschermingsmaatregelen ter ondersteuning van een sector die al vele maanden gedwongen tot stilstand kwam.

Wij wensen iedereen veel moed en veel succes met de hervatting van de creatieve activiteiten, zodat cultuur binnenkort weer sprankelt als voorheen!

Een Plaatselijke werkloosheidsdienst vinden !