Actualiteit

Hervorming van de kunstenaarsstatuut

Wat moet je doen om je rechten te verlengen ? Je hoeft helemaal niets te doen. Je rechten worden AUTOMATISCH verlengd voor een periode van DRIEJAAR. Dit betekent dat je beschermd blijft door het statuut tot 30 september 2025.  – Vraag dus geen afspraak om je rechten te verlengen.  – Dien geen drie prestaties in voor…

Meer weten

INFO | TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT CORONA

Vanaf 01/07/2022 wijzigen enkele maatregelen in verband met tijdelijke werkloosheid corona. Het bedrag van je uitkering gaat opnieuw 65% van het geplafonneerd loon bedragen in plaats van 70%. De toeslag van 6,10 € per dag tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona wordt afgeschaft. De bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid bedraagt opnieuw 26,75% in plaats van 15%. De…

Meer weten

[INFO] Onderwijspersoneel en werkloosheid tijdens de periode juli en augustus

Wanneer ontvang je werkloosheidsuitkeringen? Indien je voldoet aan de toegangsvoorwaarden voor werkloosheid, kan je uitkeringen ontvangen na een periode van uitgestelde vergoedingen. Welke stappen moet je zetten? Maak een afspraak met onze ABVV-werkloosheidsdienst (welke dit is hangt af van je woonplaats) met je meest recente C4-onderwijs die naar behoren is ingevuld, gedateerd en ondertekend. Stempelkaart…

Meer weten

[KUNSTENAARSSTATUUT] Gedeeltelijk einde van de Corona-steunmaatregelen

Beste leden met het “kunstenaarsstatuut”, Terwijl de gevolgen van de gezondheidscrisis nog steeds zwaar doorwegen voor de cultuurwerkers, heeft de regering zopas twee steunmaatregelen voor de creatieve en culturele sector afgeschaft. Dit betekent vanaf 1 oktober: Het EINDE VAN DE BEVRIEZING VAN DE “KUNSTENAARSSTATUTEN” Werkloosheidsuitkeringen zijn opnieuw degressief. De statuten moeten opnieuw worden verlengd. Geen…

Meer weten

Gedeeltelijk einde van de Corona-steunmaatregelen

Beste leden, Hoewel de crisis nog niet voorbij is, heeft de regering besloten een einde te maken aan de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Dit betekent dat je uitkeringen geleidelijk zullen dalen, net als vóór de gezondheidscrisis. Dit besluit, waartegen wij ons verzetten, wordt vanaf oktober toegepast. Wij staan aan jouw zijde voor…

Meer weten

Communicatie aan de leden met kunstenaarsstatuut

Beste leden, jullie die die het zgn. “kunstenaarsstatuut” hebben. Wij krijgen heel wat vragen over het al dan niet indienen van de jaarlijkse aanvraag tot verlenging van het “statuut”.  En wie deze aanvraag al heeft ingediend, vraagt zich af hoe ver het staat met het dossier. Hier volgt de meest recente info over dit onderwerp…

Meer weten

P700-Artiesten | Een dringende contactprocedure

Om niet onnodig lang te moeten wachten in deze moeilijke tijden, hebben we een dringende contactprocedure opgestart. Wij willen hiermee een snelle oplossing bieden voor wie zich in een geblokkeerde situatie bevindt. Dit is het adres: urgences.P700@abvv.be Deze mailbox dient enkel voor de volgende situaties: Je hebt bepaalde bijkomende uitkeringen niet ontvangen (bijvoorbeeld: tijdelijke werkloosheid)…

Meer weten

Heropening werkloosheidsdienst [04/05/21]

Beste leden, De werkloosheidsdienst van ABVV-Brussel opent opnieuw de deuren voor het publiek vanaf dinsdag 4 mei 2021. Vanaf dan zijn de werkloosheidsdiensten en de begeleidingsdienst toegankelijk   van maandag tot donderdag van 08.00 tot 12.00 u. Opgelet: onze diensten werken enkel op afspraak. Woon je in het Brussels gewest ?  Je kan een afspraak maken via…

Meer weten

Tijdelijke werkloosheid Corona en kinderopvang

De werknemers kunnen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aanvragen voor overmacht bij problemen met de kinderopvang door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Of Omwille van de volledige of gedeeltelijke annulatie van de vakantiestages en buitenschoolse opvang tijdens de schoolvakantie (als het kind op 18/03/21 ten laatste reeds ingeschreven was voor een vakantiestage…

Meer weten

BERICHT AAN DE LEDEN MET HET KUNSTENAARSSTATUUT (25.03.21)

In het kader van de steun aan sectoren in moeilijkheden, heeft de federale regering zopas een maatregel genomen voor kunstenaars, artiesten en technici die in de artistieke sector actief zijn. Voor wie is het bestemd? Voor wie geniet van de bescherming van het zgn. „kunstenaarsstatuut”. Waaruit bestaat de maatregel? De maatregel bestaat uit een verhoging…

Meer weten

De werkloosheidsdienst van ABVV-Brussel contacteren

Beste leden, Voorlopig werken de werkloosheidsdiensten van ABVV-Brussel achter gesloten deuren. Contact opnemen met onze diensten kan je: Per telefoon: 02/5520331 P690 (Buiten Brussel) : 02/5520384P700 (Artiesten) : 02/5520337 Van maandag tot donderdag van 08u tot 16u en vrijdag van 08u tot 12u Door de situatie is ons callcenter overbezet. Wanneer de maximumcapaciteit is bereikt,…

Meer weten

BELANGRIJK |Tijdelijke werkloosheid| Terugkeer naar de vereenvoudigde procedure

De federale regering heeft beslist om opnieuw de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) vanaf 01 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Bijgevolg kan alle tijdelijke werkloosheid door het coronavirus vanaf 01/10/2020 opnieuw als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona worden beschouwd, om het…

Meer weten

[Werkloosheid] Onze diensten blijven toegankelijk ondanks de nieuwe lockdown-maatregelen

Hoe ons contacteren? Via ons call-center (02/5520331), open van maandag tot donderdag van 8u tot 16u en op vrijdag van 8u tot 12u. Per e-mail: Jouw werkloosheidsdienst is deze van de gemeente waar je woont, dus:  Als je woont in… Referentie-werkloosheidsdienst E-mailcontact Anderlecht Werkloosheidsdienst Anderlecht (P100) t10p100@abvv.be Evere, Neder-Over-HeembeekSchaarbeek, Sint-Joost-Ten-Node Werkloosheidsdienst Schaarbeek (P200) t10p200@abvv.be Etterbeek,…

Meer weten

Een Plaatselijke werkloosheidsdienst vinden !